مقالات عکاسی صنعتی

تبلیغات چیست؟

February 23, 2016 by
تبلیغات، آگهی و آگاه سازی در زمینه معرفی و بیان مزایای یک محصول و یا یک خدمت مشخص…
Read more

عکاسی دکوراتیو

February 22, 2016 by
عکاسی دکوراتیو به عکاسی ای اطلاق میشود که در آن هنرمند تلاش میکند که با استفاده از فضاسازی…
Read more

عکاسی Manipulation

February 22, 2016 by
این واژه در لغت به معنای “دستکاری” میباشد. گاهی اوقات ایده ها چنان گسترده هستند که عکاسی آن…
Read more