عکاسی زمینه سفید

قبل از سفارش عکاسی صنعتی

December 10, 2019

قبل از سفارش عکاسی صنعتی با تعاریف این حوزه عکاسی آشنا باشید اگر اولین بار است میخواهید سفارش عکس صنعتی یا عکس تبلیغاتی داشته باشید و میخواهید با مجموعه ای وارد همکاری شوید، سعی کنید با تعاریفی مثل عکاسی زمینه، عکاسی دکوراتیو …

فرمت فایل در عکاسی صنعتی

January 15, 2019

اگر کارفرما هستید و با استودیوی عکاسی صنعتی ای کار می کنید ولی نمی دانید چه فایلی را باید تحویل بگیرید این مطلب را مطالعه کنید. اول اجازه دهید معنای کیفیت را باز تر و روشن تر بیان کنیم. وقتی صحبت از …

توجه! عکاسی صنعتی زمینه سفید

January 9, 2019

در عکاسی صنعتی، تصور اغلب مخاطبین اینست که عکاسی زمینه سفید خیلی ساده اجرا شده و انرژی بر نخواهد بود. به همین خاطر گاهی دیده می شود که با صرف هزینه ریالی و زمانی نابجا و با سهل انگاری نتیجه ای نا …