عکاسی محصول

لکه ای زرد بر لباس عکاسی صنعتی

June 4, 2019
مقاله عکاسی صنعتی - لکه ای زرد بر عکاسی صنعتی

فرض کنید امروز عصر قرار است به استودیو عکاسی پرتره ای بروید و یک عکس خانوادگی بگیرید. حتما یکی از بهترین لباس هایتان را انتخاب میکنید، سر و وضعتان را مرتب می کنید و حتی ممکن است ناخودآگاه دستتان به سمت شیشه …

فرمت فایل در عکاسی صنعتی

January 15, 2019

اگر کارفرما هستید و با استودیوی عکاسی صنعتی ای کار می کنید ولی نمی دانید چه فایلی را باید تحویل بگیرید این مطلب را مطالعه کنید. اول اجازه دهید معنای کیفیت را باز تر و روشن تر بیان کنیم. وقتی صحبت از …

توجه! عکاسی صنعتی زمینه سفید

January 9, 2019

در عکاسی صنعتی، تصور اغلب مخاطبین اینست که عکاسی زمینه سفید خیلی ساده اجرا شده و انرژی بر نخواهد بود. به همین خاطر گاهی دیده می شود که با صرف هزینه ریالی و زمانی نابجا و با سهل انگاری نتیجه ای نا …