تماس با ما

لطفا فقط از طریق شماره تماس های اعلام شده در این صفحه با ما تماس برقرار کنید.

تلگرام

telegram.me/zhoostudio @zhoostudio

تلفن همراه

به منظور تماس هرچه سریعتر

0912 – 183 49 68

تلفن تماس

021 – 2219 8445

ایمیل مالی

financial@zhoostudio.com

ایمیل اداری

official@zhoostudio.com

ایمیل عمومی

info@zhoostudio.com