برند

لکه ای زرد بر لباس عکاسی صنعتی

June 4, 2019
مقاله عکاسی صنعتی - لکه ای زرد بر عکاسی صنعتی

فرض کنید امروز عصر قرار است به استودیو عکاسی پرتره ای بروید و یک عکس خانوادگی بگیرید. حتما یکی از بهترین لباس هایتان را انتخاب میکنید، سر و وضعتان را مرتب می کنید و حتی ممکن است ناخودآگاه دستتان به سمت شیشه …