quote

نورپردازی در عکاسی صنعتی

January 23, 2019

نورپردازی در عکاسی صنعتی یا بازی نور و سایه اگر به ریشه کلمه Photograph (به معنی عکس) برگردیم، این کلمه در یونانی مشتق شده از photo (فوتوس) به معنی نور و graph (گرافوس) به معنی کشیدن و نوشتن است. بنابراین در واقع …

فرمت فایل در عکاسی صنعتی

January 15, 2019

اگر کارفرما هستید و با استودیوی عکاسی صنعتی ای کار می کنید ولی نمی دانید چه فایلی را باید تحویل بگیرید این مطلب را مطالعه کنید. اول اجازه دهید معنای کیفیت را باز تر و روشن تر بیان کنیم. وقتی صحبت از …

توجه! عکاسی صنعتی زمینه سفید

January 9, 2019

در عکاسی صنعتی، تصور اغلب مخاطبین اینست که عکاسی زمینه سفید خیلی ساده اجرا شده و انرژی بر نخواهد بود. به همین خاطر گاهی دیده می شود که با صرف هزینه ریالی و زمانی نابجا و با سهل انگاری نتیجه ای نا …