کمپین تبلیغاتی؛ یک قدم فیل برای ارائه محصولات

November 16, 2017 ,
استودیو عکاسی صنعتی تبیلغاتی ژو
استودیو عکاسی صنعتی تبیلغاتی ژو
استودیو عکاسی صنعتی تبیلغاتی ژو
«کمپین» در لغت به معنی عملیات و به تعریفی دیگر مبارزه است. عبارت «کمپین تبلیغاتی» که این روزها بسیار بر سر زبان ها افتاده، شامل سلسله عملیاتی است که برای ارتقای سطح یک محصول، در بازه ی زمانی مشخصی برنامه ریزی و اجرا می شود. این ارتقابخشی می تواند از راههای مختلفی مثل رسانه ها (تلویزیون، رادیو، چاپ و نرم افزار) باشد. کمپین ها مجبور نیستند تنها بر روی تبلیغات تکیه کنند و می توانند دهان به دهان بین افراد مطرح و پیشنهاد شوند و یا از دیگر تکنیک های ارتباطی استفاده کنند. بنگاههای کوچک و بزرگ کسب و کار در بازارهایی که رقابت بین آنها زیاد است، می توانند نخستین قدم خود در این راه را با کمپین های تبلیغاتی متوالی و اختصاص منابع قابل توجهی برای معرفی برند و فروش خود بردارند. همانطور که در ابتدا خواندید، چارچوب زمانی کمپین تبلیغاتی ثابت و از پیش تعریف شده است و به تبع آن، از مرحله ی برنامه ریزی کمپین، انتظار مشخصی نیز از برپایی آن می رود.
نکته ی کلیدی که قبل از تشکیل کمپین باید دانست این است که چرا تبلیغات می کنید و چه چیزی را تبلیغ می کنید؟ کلمه ی «چرا» برمی گردد به هدف کمپین. هدف از برگزاری کمپین این موارد است:

  • اطلاع رسانی به مردم درباره ی محصول خود
  • متقاعد کردن مردم به خرید محصول
  • ایجاد دسترسی مناسب به محصول برای مشتری