عکاسی Manipulation

February 22, 2016 ,
استودیو ژو - عکاسی صنعتی و لوکیشن کافه باغ - عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
استودیو عکاسی صنعتی ژو
استودیو ژو - عکاسی مواد غذایی ماء الشعیر شمس - عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
این واژه در لغت به معنای “دستکاری” میباشد. گاهی اوقات ایده ها چنان گسترده هستند که عکاسی آن صحنه ها مشمول صرف هزینه های هنگفت بوده و یا گاهی تکرار ناپذیرند. در این مدل عکاسی، هنرمند در تلاش است تا با تغییر تصویر یا ترکیب تصاویر مختلف، عکس نهایی را به سمت ایده مورد نظر هدایت کند. این سبک میتواند در خلق تصاویر فانتزی و فراواقعی نیز به کمک هنرمند آمده و ایده اصلی عکس را پیاده سازی کند.
این سبک عکاسی که می تواند بین رده ی تبلیغات و رده ی پرتره مشترک باشد بسیار انعطاف پذیر و گسترده بوده که عکاس را تا بالاترین حد ممکن در پیاده سازی ایده یاری می کند.گاهاً ممکن است شرایط اجرای یک ایده تبلیغاتی در طبیعت مهیا نباشد (ایده های تخیلی و فرا واقعی) و یا تکرارپذیر نبوده و یا حتی مستلزم هزینه بسیار بالا باشد در این صورت سبک Manipulation نقش مؤثری را بازی خواهد کرد و عکاس می تواند با ترکیب عکس های مختلف که از سوژه های مختلف و در زمانهای متفاوت گرفته شده و یا تغییر در یک عکس ایده ی مورد نظر را پیاده کرده و به پیام تبلیغاتی محصول مورد تبلیغ برسد.باید توجه داشت که در سبک عکاسی Manipulation ممکن است از هنر گرافیک در خلق بعضی تصاویر فانتزی استفاده شود ولی عکسی که با این روش خلق می شود با تصویری که تماماً به روش گرافیک به دست آمده کاملاً متفاوت است و نباید این دو مقوله را با هم اشتباه گرفت.